EMPRESES

Consell empresarial

El Consell Empresarial (composició i funcions establertes en els estatuts), òrgan assessor del Patronat, ens permetrà conèixer les iniciatives i necessitats del sector empresarial de Bages i Osona, com membres invitats al Patronat. L’objectiu és trobar projectes de col·laboració entre els generadors de coneixement i els desenvolupadors de productes i serveis competitius.

Empreses col·laboradores

L’IRIS-CC té una actitud proactiva per trobar projectes conjunts de col·laboració en els àmbits de la recerca i la innovació, en ciències de la vida i de la salut. Aquests projectes estan orientats a objectius específics d’interès mutu.