RECURSOS HUMANS

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Des de l’IRIS-CC, estem avançant en la formalització de l’estratègia de Recursos Humans de la Investigació de la Unió Europea (EURAXESS-HRS4R). La “Human Resources Strategy for Researchers” es fonamenta en la Carta de l’investigador i el Codi de conducta dels ocupadors. La implementació de l’HRS4R suposa un segell de qualitat que evidencia que la política de RRHH d’un centre investigador és l’adequada a nivell europeu.

L’IRIS-CC ja va presentar, al febrer de 2023, davant EURAXESS, l’“endorsement letter” per ser reconegut com a “research center”, i se’ns va adjudicar el número de codi 2023ES77696. L’IRIS-CC es va comprometre a aplicar els 40 principis de la Carta i Codi de la UE amb l’objectiu d’obtenir el guardó de qualitat de l’HRS4R. 

Els documents exigibles per EURAXESS, “GAP Analysis”, “Action Plan” i “OTM-R”, han estat elaborats pels quatre comitès recomanats per EURAXESS:

  • Stakeholder Committee (Comissió Delegada de l’IRIS-CC)
  • Steering Committee (Comitè de Direcció de l’IRIS-CC)
  • Scientific Community Committee (representació de dos R1, dos R2, dos R3 i dos R4)
  • Implementation Committee (comitè ad hoc amb gestors de Recursos Humans i científics de l’IRIS-CC)

Documentació generada per l’IRIS-CC:

Recorregut HRS4R:

Estat actual: Inici de la fase d’avaluació i concessió del certificat

11/03/2024 Acceptació dels documents per part d’Euraxess

06/03/2024 Presentació dels següents documents

27/02/2023 Presentació de l’Endorsement Letter

ifundanet

Accedeix a l’apartat de Recursos Humans per descarregar les teves nòmines, el contracte, el calendari laboral, la formació del servei de prevenció de riscos, on contactar en cas d’accident laboral, sol·licitar les vacances, etc.

Registre horari

En compliment del Reial Decret llei 8/2019 de mesures de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral, existeix un sistema de marcatge d’entrades i sortides de la jornada laboral per a totes les persones treballadores de l’IRIS-CC.