INVESTIGACIÓ

Recerca

Àrees de recerca prioritàries

Coordinador/a àrea

Grups acreditatsCoordinador/a grup
Grups acreditatsCoordinador/a grup
Àrees de recerca prioritàries
Regeneració i Transformació Tissular
Coordinador/a àrea
DRA. MARTA OTERO
Grups acreditatsCoordinador/a grup
2021 SGR 00816 Reparació i Regeneració Tissular (TR2LaB)DRA. MARTA OTERO
Àrees de recerca prioritàries
Bioinformàtica i Bioimatge
Coordinador/a àrea
DR. JORDI VILLÀ
Grups acreditatsCoordinador/a grup
2021 SGR 01249 Bioinformatics and Bioimaging (BI-SQUARED)DRA. MALU CALLE
Àrees de recerca prioritàries
Clínica
Coordinador/a àrea
DR. MANUEL CRESPO
Àrees de recerca prioritàries
Epidemiologia i salut pública
Coordinador/a àrea
DRA. IRENE ROMAN
Grups acreditatsCoordinador/a grup
2021 SGR 01364 Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health context (epi4Health) Grup interinstitucional UOC/IRIS-CCDRA. MARINA BOSQUE PROUS
Àrees de recerca prioritàries
Envelliment i Cronicitat
Coordinador/a àrea
DR. JORDI AMBLÀS
Grups acreditatsCoordinador/a grup
2021 SGR 01521 Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG)DR. JORDI AMBLÀS-NOVELLAS
Àrees de recerca prioritàries
Cures
Coordinador/a àrea
DR. JAVIER JEREZ
Àrees de recerca prioritàries
Innovació
Coordinador/a àrea
DRA. CARLOTA RIERA
Grups acreditatsCoordinador/a grup
2021 SGR 01593 Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació (GRITS)DRA. CARLOTA RIERA
Àrees de recerca prioritàries
Programes transversals
Coordinador/a àrea
DRA. ANNA M. PUIG
Coordinacions Científiques i Territorials
Coordinador/a Científic Territorial Bages-Manresa:
Coordinador/a Científic Territorial Osona-Vic:
DR. IGNASI PUIG
DRA. JUDIT SERRA
Coordinador/a General Territorial Bages-Manresa:
Coordinador/a General Territorial Osona-Vic:
DR. ALFONS HERVÀS
DRA. NÚRIA ROGER

Unitats de suport

  • Unitat d’Assajos clínics
  • Unitat de Projectes
  • Unitat de Biobanc
  • Unitat d’Innovació
  • Unitat d’Epidemiologia i Bioestadística
  • Sala Blanca
  • Laboratori de recerca bàsica
Unitat d'Assajos Clínics
Unitat de Projectes

Cap d’Unitat
Juan Manuel Barroso Beltran
tac.c1716373346c-sir1716373346i@set1716373346cejor1716373346p1716373346
Telf: 93 135 83 15

Unitat de Biobanc

Cap d’Unitat
Maria Alejo Sánchez
tac.c1716373346c-sir1716373346i@cna1716373346boib1716373346
Telf. 93 135 83 15

Unitat d'Innovació

Cap d’Unitat
Elena Medarde Barragán
tac.c1716373346c-sir1716373346i@ofn1716373346i1716373346
Telf: 93 135 83 15

Unitat d'Epidemiologia i Bioestadística

Cap d’Unitat
Irene Roman Degano
tac.c1716373346c-sir1716373346i@ofn1716373346i1716373346
Telf. 93 135 83 15

Comitè d'ètica

El Comitè d’Ètica de la Recerca amb Medicaments (CEIm) englobarà l’avaluació ètica de projectes, assajos clínics i convenis. 

Composició

El CEIm està constituït per una presidenta, un vicepresident, una secretaria tècnica i 27 vocals.

Presidència:
Laia Ferré Ybarz. Metge (Al·lergologia)

Vicepresidència:
Eduardo Kanterewicz Binstock. Metge (Reumatologia)

Secretària tècnica
Elisabet Roldan Bueno. Psicòloga

Vocals
Carmen Álvarez Sánchez. Metge (Medicina familiar i comunitària)
Gemma Basagaña Colomer. Farmacèutica
Maria Bosch Gall. Psicopedagoga
Ester Busquets Alibés. Infermera
Silvia Cano Sánchez. Turisme
Xavier Cantero Gómez. Metge (Medicina familiar i comunitària)
Emilia Chirveches Pérez. Infermera
Gemma Cuberas Borrós. Enginyera
Gabriel Gerardo Díaz del Gobbo. Metge (Cirurgia)
Anna Fàbrega Santamaria. Biòloga i Bioquímica
Mireia Gallés Muntada. Infermera
Maria Luján Iavecchia. Metge (Farmacologia clínica)
Ramon Masó Vallmajó. Advocat
Alicia Minaya Freire. Infermera
Paula Miralles Albors. Farmacèutica
Cristina Pérez Reche. Farmacèutica
Joel Piqué Buisan. Farmacèutic
Gemma Prat Vigué. Psicòloga
Emma Puigoriol Juvanteny. Estadística
Basilio Rodríguez Diez. Metge (Reumatologia)
Pere Roura Poch. Metge (Epidemiologia)
Núria Sensat Borràs. Sociologia i Ciències Polítiques
Montserrat Soler Sellarès. Infermera
Júlia Torrent Surrell. Advocada
Alba Vall Vargas. Infermera
Francesc Sala Cascante. Metge (Cirurgia, membre extern)
Pau Rosique Samper. Farmacèutic (Membre extern)

Convocatòries de les agències de finançament

Les convocatòries d’ajuts a la recerca en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut seran publicades a la web de l’Institut i podran ser consultades a través del cercador de convocatòries.

Les consultes referents a aquestes convocatòries es poden dirigir a:

Cap de la Unitat de Projectes:
Juan Manuel Barroso
tac.c1716373346c-sir1716373346i@set1716373346cejor1716373346p1716373346
Telf. 93 135 83 15

Pròximament, es podrà accedir a l’històric de butlletins informatius que publica l’IRIS-CC periòdicament.

Convocatòries internes de projectes

Documents d'interès