FORMACIÓ

Pla de formació

CEIm

L’IRIS-CC està desenvolupant programes formatius dirigits a investigadors, gestors de la recerca i la innovació, i als comitès de l’Institut.

El primer curs que es posarà en marxa és un curs específic dirigit als membres del CEIm, personal investigador del camp de la innovació terapèutica, i al personal de gestió de l’àmbit dels assajos clínics.

Investigadors

L’IRIS-CC formularà un programa de formació dirigit als investigadors de les institucions fundadores. Inicialment estarà dirigit als investigadors en formació que inicien la seva carrera investigadora. Tindrà una estructura modular, amb un mòdul nuclear i altres mòduls específics. Els mòduls s’impartiran tant presencialment com online, a les seus territorials i a les unitats operatives.

7.1.2

Cursos

CEIm: El primer curs que es posarà en marxa serà el de formació dels membres del CEIm, part presencial i part online, i es desenvoluparà en els mesos de octubre – novembre de 2022.

Fundanet: Curs de formació del Sistema d’Informació Fundanet dirigit inicialment als gestors de la recerca de les Institucions Fundadores, desenvolupat en els mesos de juny i juliol de 2022. La formació del mòdul dirigit als investigadors començarà a impartir-se durant els mesos d’octubre i novembre del 2022.

Doctorats

Ofertes vigents de doctorats industrials:

  • Estudi observacional de l’efecte de la teràpia amb microempelts cutanis autòlegs en el tractament de ferides cutànies complexes: més informació
  • Suport a la decisió clínica mitjançant models d’aprenentatge automàtic per a la predicció de risc de suïcidi en la cohort del Consorci Hospitalari de Vic (CHV): més informació
  • Validació de la capacitat diagnòstica de la determinació dels marcadors tumorals en vessaments pleurals i ascítics: més informació
  • Estudi de la resposta immunitària front a la infecció pel virus SARS-CoV-2: més informació
  • Estudi per a l’anàlisi de la microvascularització cutània en pacients amb isquemia crònica crítica de les extremitats inferiors: més informació 
  • Efectivitat i adherència a un programa educatiu per empoderar als pacients amb ferides complexes en la seva autocura, disminuir les recidives i millorar la qualitat de vida: més informació