L'INSTITUT

L’IRIS-CC és una Fundació Privada que governa, dirigeix i gestiona l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central. És el resultat d’una aliança estratègica entre 14 institucions acadèmiques i sanitàries de la Catalunya Central i la seva àrea d’influència.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la constitució de la Fundació privada IRIS-CC amb data de 19 d’abril de 2022. El 6 de maig de 2022 va tenir lloc la reunió constituent del Patronat.

Organització

Òrgans de govern

Patronat

Josep Eladi Baños Díez, Rector de la UVIC-UCC, President

Eva Espasa Borràs, Vicerectora de recerca i transferència de coneixement de la UVIC-UCC

Jordi Baiget i Cantons, Director General de la FUBalmes

Antoni Llobet Mercader, Director General de la FUBages

Joan Vila Marta, Regidor Ajuntament de Manresa

Jaume Aubia Marimon, President executiu Grup Med

Josep Arimany Manso, President de la FESS-Facultat de Medicina de la UVIC-UCC

Marina Geli i Fàbrega, Directora general de la FESS-Facultat de Medicina de la UVIC-UCC

Jordi Conejos Sancho, President de la Fundació Elisava

Javier Peña Andrés, Director General de la Fundació Elisava

Josep Lluis Irujo Fatuarte, Fundació Althaia, Vicepresident primer

Manel Jovells i Cases, Director general de la Fundació Althaia

Montserrat Domenech Santasusana, Directora Assistencial de la Fundació Althaia

Dolors Gassó Bonvehí, Fundació Althaia

Núria Prat Gil, Gerent de l’ICS a la Catalunya Central, Vicepresidenta segona

Francesc Iglesias Garcia, responsable oficina de suport a la recerca i innovació de l’ICS

Sara Manjón del Solar, Gerent del Consorci Hospitalari de Vic i de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Vicepresidenta tercera

Joan Escarrabill Sanglas, Consorci Hospitalari de Vic.

Joan Mir Tubau, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Jordi Roca Casas, Director d’Estratègia i Innovació del Consorci Hospitalari de Vic i de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Manel Valls Martorell, Director General de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa

Manel Peiró Posadas, Fundació Sant Andreu Salut Manresa

Jordi Trelis Navarro, Director Gerent de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Josep Maria Padrosa Macias, Director Gerent de l’Hospital d’Olot

Joan Grané Alsina, Director Gerent de l’Hospital de Campdevànol

Marta Serrarols Soldevila, Gerent-Consellera Delegada Directora de la EBA EAP Vic-Sud

Mercè Generó, Gerència de la Fundació Osonament

Jordi Espona Arumí, Secretari del Patronat

Comissió delegada

Josep Eladi Baños, Rector de la UVUC-UCC. President

Jordi Baiget i Cantons, Director general de la FUBalmes

Antoni Llobet Mercadé, Director general de la FUBages

Marina Geli Fàbrega, Directora General de la FESS

Javier Peña Andrés, Director General de la Fundació Elisava

Manel Jovells i Cases, Director General de la Fundació Althaia

Núria Prat Gil, Gerent de l’ICS a la Catalunya Central

Sara Manjón del Solar, Directora Gerent del CHV

Jordi Espona Arumí, Secretari de la Comissió Delegada

Òrgans de Direcció

Direcció

El Director de l’IRIS-CC és el Dr. José Jerónimo Navas Palacios, el qual assumeix les competències establertes en els estatuts de: direcció, planificació, organització i control de totes les activitats de recerca, innovació i gestió general i dels recursos humans de l’institut.

La direcció és responsable d’elevar al patronat per la seva aprovació, les propostes de planificació estratègica i pressupostàries. La direcció rep de la gerència, del Comitè de Direcció, del Comitè científic intern, i de les Coordinacions territorials i científiques la informació per la formulació dels plans estratègics, financers i científics.

Gerència

La Gerent de l’institut, Sra. Olga Bellorbí Rubio, té les competències establertes als estatuts, depèn orgànicament de la Direcció. És responsable de la gestió dels recursos econòmics, recursos humans i dels serveis generals de l’institut.

Comitè de direcció

José Jerónimo Navas Palacios, Director de l’IRIS-CC, President

Olga Bellorbí Rubio, Gerenta de l’IRIS-CC, Secretària

Gemma Cuberas Borrós, Cap de Unitat de Assajos Clínics

Juan Manuel Barroso Beltran, Cap de Unitat de Projectes

Núria Roger Canals, Coordinadora territorial d’Osona-Vic

Alfons Hervàs Roque, Coordinador territorial de Bages-Manresa

Elena Medarde Barragán, Coordinadora de la Unitat d’Innovació

María Alejo Sánchez, Cap de Unitat de Biobanc

Irene Roman Degano, Cap de la Unitat d’Epidemiologia i Bioestadística

Coordinador de laboratori de recerca biomèdica bàsica (vacant)

Òrgans d'assessorament

Comitè científic extern
Composició pendent d’aprovació pel patronat
Comitè científic intern

José Jerónimo Navas Palacios, Director de l’IRIS-CC, President

Olga Bellorbí Rubio, Gerenta de l’IRIS-CC, Secretària

Eva Espasa Borràs, Vicerectora de recerca i transferència de coneixement de la UVIC-UCC

Roberto Elosua, Vicedegà de recerca de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC

Carlo Manzo, Delegat de recerca de les facultats de la UVIC-UCC relacionades amb ciències de la vida i de la salut

Marta Otero, Coordinadora AR Regeneració i Transformació Tissular

Jordi Villà, Coordinador AR Bioinformàtica i Bioimatge

Manuel Crespo, Coordinador AR Clínica

Irene Roman, Coordinadora AR Epidemiologia i Salut Pública

Jordi Amblàs, Coordinador AR Envelliment i Cronicitat

Javier Jerez, Coordinador AR Cures

Anna M. Puig, Coordinadora AR Programes Transversals

Elena Medarde, Coordinadora AR Innovació

Ignasi Puig, Coordinador científic territorial del Bages-Manresa

Judit Serra, Coordinadora científica territorial d’Osona-Vic

Josep Vidal, Coordinador científic de l’ICS a la Catalunya Central

Jessica Fernández, Coordinadora científica de la Fundació Elisava

El Coordinador/a del laboratori de recerca biomèdica bàsica (vacant)

Organigrama

Seus territorials

L’IRIS-CC és un institut de base territorial i de caràcter multicèntric. Hi ha una agregació de centres a Manresa (Bages) i a Vic (Osona). Per aprofitar les estructures preexistents per mantenir la proximitat i la diligència en la gestió dels recursos dels investigadors, s’han establert dos seus territorials: una a Manresa, ubicada a l’Hospital de Sant Joan de Déu (Fundació Althaia), i una altra a Vic, ubicada a Can Baumann (Facultat de Medicina).

Cada seu territorial compta amb un equip de coordinació (coordinador/a general, coordinador/a científic/que territorial, i els responsables de les unitats operatives).

Equip de coordinació territorial Bages (Manresa)

Alfons Hervàs, Coordinador General Territorial Bages-Manresa

Ignasi Puig, Coordinador Científic Territorial Bages-Manresa

Gemma Cuberas, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Déu – Althaia

Elena Medarde, Responsable de la Unitat Operativa de FUBages

Maria Bosch, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital de Sant Andreu Salut

Carme Serrano, Responsable de la Unitat Operativa de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Josep Vidal, Responsable de la Unitat Operativa ICS-Bages

Equip de coordinació territorial Osona (Vic)

Núria Roger, Coordinadora General Territorial Osona-Vic

Judit Serra, Coordinadora Científica Territorial Osona-Vic

Eduard Kanterewicz, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital Universitari Consorci Hospitalari de Vic

Beth Dachs, Responsable de la Unitat Operativa de FUBalmes-FESS

Núria Molist, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic

Carmen Álvarez, Responsable de la Unitat Operativa d’EBA EAP Vic-Sud

Josep Vidal, Responsable de la Unitat Operativa de l’ICS-Osona

Jessica Fernández, Responsable de la Unitat Operativa de la Fundació Elisava

Jaume Heredia, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital d’Olot

Verònica Mora, Responsable de la Unitat Operativa de l’Hospital de Campdevànol

Perfil del contractant

Nom legal: Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut de la Catalunya Central FUNDACIÓ IRIS-CC

Adreça: Can Baumann, carretera de Roda, número 70, 08500 VIC, Barcelona

Telèfon: (+34) 93 135 83 15

Correu electrònic: tac.c1716380016c-sir1716380016i@ofn1716380016i1716380016

Webwww.iris-cc.cat

Transparència

Organització institucional

Gestió econòmica i pressupostària

Planificació