Category: Lectura de Tesis Doctorals

Child Category
category
66758bef48763
1
0
Loading....

Lectura de tesi doctoral

Títol Tesi: “VALIDACIÓ DE L’ÍNDEX FRÀGIL-VIG I AVALUACIÓ DEL SEU VALOR PRONÒSTIC EN LES TRANSICIONS ENTRE GRAUS DE FRAGILITAT EN PERSONES AMB CRONICITAT COMPLEXA” Autora: Anna Torné