Lectura de tesi doctoral

Títol Tesi: “VALIDACIÓ DE L’ÍNDEX FRÀGIL-VIG I AVALUACIÓ DEL SEU VALOR PRONÒSTIC EN LES TRANSICIONS ENTRE GRAUS DE FRAGILITAT EN PERSONES AMB CRONICITAT COMPLEXA”

Autora: Anna Torné Coromina

Directors: Dra. Ester Goutan Roura i Dr. Jordi Amblàs Novellas

Programa de doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut

Data i hora de lectura: 2/02/2023 a les 11:30h

Lloc: Sala Segimon Serrallonga