El Biobanc de l’IRIS-CC ja està inscrit a la xarxa estatal de biobancs de l’ISCIII

Amb data 06/11/2023, l’Instituto de Salud Carlos III ens ha comunicat que el Biobanc de l’IRIS-CC s’ha inclòs al Registre de la Red Nacional de Biobancos.

Després de la resolució d’autorització per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el 6/10/2023, que ens permet posar en marxa el biobanc de l’IRIS-CC, aquesta comunicació de l’ISCIII ens permet treballar en xarxa a nivell estatal.

Aquesta plataforma de prestació de serveis a la comunitat científica externa i interna del Biobanc és un pas més per incrementar l’impacte científic del projecte.