El Parlament aprova la llei de la ciència de Catalunya

El passat 14 de desembre de 2022, el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei de la ciència de Catalunya. Aquesta llei té l’objectiu d’enfortir el sistema de recerca català i posar èmfasi en la innovació, la sostenibilitat, la cohesió social i l’equilibri territorial. A més, busca impulsar i finançar mesures d’estabilització i mobilitat de les persones al servei de la ciència.

El text es pot consultar al Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2022/12/21/9