Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la que es modifica la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

El 5 de setembre de 2022 es publica al BOE la nova llei estatal de la ciència, la tecnologia i la innovació, llei 17/2022. Aquesta llei modifica l’anterior llei 14/2011 de l’1 de juny.