Presentada la sol·licitud d’acreditació del CEIm de l’IRIS-CC

L’IRIS-CC va presentar el passat 14 de desembre de 2022 la sol·licitud d’acreditació del CEIm propi a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els Comitès d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) són òrgans independents dels promotors dels projectes d’investigació i dels investigadors i tenen la finalitat de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic. El Decret 406/2006, de 26 d’octubre, regula aquests comitès i fixa que han de ser acreditats per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.

Un cop acreditat, aquest comitè s’encarregarà dels informes tècnics i ètics de tots els projectes de recerca, convenis i assajos clínics realitzats a l’IRIS-CC. A més, haurà de presentar anualment tota una sèrie de documentació, com una memòria d’activitats i unes normes de funcionament, així com renovar l’acreditació periòdicament per poder garantir la vigència del comitè.

A l’apartat d’Assajos Clínics de la nostra pàgina web podreu trobar més informació sobre el CEIm de l’IRIS-CC.