Reunió constituent de la Comissió Delegada de l’IRIS-CC

El dia 25 d’octubre va tenir lloc la reunió constituent de la Comissió Delegada de l’IRIS-CC. Aquest òrgan de govern està formada per 8 membre del Patronat de la Fundació IRIS-CC, tal com estableixen els estatuts: el President del Patronat, un representant de la FUBalmes, de la FUBages, de la FEES, d’Elisava, d’Althaia, de l’ICS i del CHV.

L’objectiu principal de la Comissió Delegada és fer el seguiment de l’execució de les decisions del Patronat i de les tasques de direcció i de gestió de l’Institut, així com dels convenis i aliances de l’Institut.

En aquesta ocasió, es va constituir la Comissió Delegada i es va fer el seguiment de la posada en marxa de l’Institut, en temes com el desplegament territorial i científic, l’estat dels convenis amb les institucions fundadores o la pàgina web de l’IRIS-CC.

Es preveu que la propera reunió de la Comissió Delegada sigui al mes de febrer de 2023.