Constitució dels òrgans de govern de l’IRIS-CC

L’IRIS-CC segueix avançant en el desenvolupament de l’estructura organitzativa de l’institut. Una vegada fets els nomenaments de les coordinacions científiques i territorials per part del Patronat de la Fundació IRIS-CC, han quedat constituïts segons els Estatuts els següents òrgans de govern:

  • Comitè de Direcció
  • Comitè Científic Intern
  • Equip de Coordinació Territorial Bages-Manresa
  • Equip de Coordinació Territorial Osona-Vic

La composició dels diferents òrgans es pot consultar a l’apartat “L’institut” de la nostra web.