Convocatòria de projectes Plan Nacional 2023

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat, a través del finançament de projectes de recerca No orientats, i Orientats a les prioritats temàtiques dels desafiaments mundials i la competitivitat industrial.

D’altra banda, també es pretén contribuir a la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de recerca, incorporant una aproximació inter i multidisciplinària amb la participació de grups de recerca amb una massa crítica capaç de generar sinèrgies entre diferents aproximacions científic-tècniques, evitant així la fragmentació de grups.

Com a novetat, aquesta mateixa convocatòria inclou els Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació associats als projectes, del Subprograma Estatal de Formación, que seran seleccionats un cop es conegui quins projectes dels que obtenen finançament tenen assignats ajuts per a investigadors en formació.

Termini de presentació: 22 de gener de 2024

Bases: Convocatòria Plan Nacional (2023) – IRIS-CC