El Biobanc de l’IRIS-CC rep l’autorització de la Generalitat

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha notificat aquest divendres 6 d’octubre de 2023 l’autorització per a la constitució i funcionament del Biobanc de l’IRIS-CC, que està previst que es posi en marxa al llarg del mes de gener de 2024.

Ubicat a l’edifici dels laboratoris del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), el Biobanc treballarà preliminarment amb les col·leccions històriques dels serveis d’Anatomia Patològica del CHV i d’Althaia, i les noves col·leccions de mostres biològiques en fresc que s’hi emmagatzemaran.

La resolució de l’autorització del Biobanc es pot trobar a l’apartat L’Institut/Transparència de la nostra pàgina web.