El CEIm de l’IRIS-CC rep l’acreditació

El passat 25 de juliol de 2023, l’IRIS-CC va rebre la resolució de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya per la qual s’acredita el Comitè Ètic d’Investigació amb Medicaments (CEIm) propi.

Aquest és un pas molt important en el procés d’institucionalització de les activitats de recerca i innovació en l’àmbit de l’avaluació ètica dels estudis clínics i altres projectes de recerca. És el resultat de la feina realitzada per la Unitat d’Assajos Clínics, la secretaria tècnica del CEIm i els responsables de la gestió dels assajos clínics de les institucions fundadores. La primera reunió operativa del CEIm tindrà lloc el proper 13 de setembre.

La resolució es pot trobar a l’apartat Transparència de la pàgina L’Institut/IRIS-CC i la informació relativa a la Unitat d’Assajos Clínics i del CEIm a la pàgina Assajos Clínics/IRIS-CC.