L’IRIS-CC rep ajuda estatal pel projecte de recerca sobre la Reelina humana

El projecte “Paper de la Reelina humana en els mecanismes de propagació de beta-amiloide” ha rebut l’ajuda Generación de Conocimiento del Ministeri de Ciència i Innovació (Agencia Estatal de Investigación: Plan Estatal). Es desenvoluparà a l’IRIS-CC i tindrà com a investigador principal Lluís Pujadas, de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic (FCSB).

Dins de l’equip de recerca, hi participaran membres de la FCSB, la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries, i d’Althaia. El projecte té una durada de tres anys i està coordinat amb un segon projecte a la Universitat de Barcelona amb l’objectiu compartit d’estudiar el paper neuroprotector de la proteïna Reelina en la malaltia de l’Alzheimer.

La Reelina és una proteïna de matriu extracel·lular implicada en la plasticitat neuronal adulta que millora diversos aspectes patològics de la malaltia de l’Alzheimer. En el projecte actual, s’estudiarà el paper de la Reelina humana en els mecanismes moleculars i cel·lulars que es produeixen durant la progressió de la malaltia, particularment en l’aparició i propagació d’agregats proteics de beta-amiloide al cervell.

Es tracta d’un projecte de recerca bàsica que es desenvoluparà utilitzant assajos in vitro, models cel·lulars i experiments in vivo. El primer objectiu és identificar els dominis de la proteïna Reelina que modulen l’agregació i toxicitat de beta-amiloide. En un segon objectiu, s’estudiarà l’efecte de l’administració de Reelina en models in vivo d’agregació. Els resultats del projecte contribuiran a valorar la possible consideració de Reelina com a molècula terapèutica en la lluita contra la malaltia d’Alzheimer.