Distribuïm el manual d’ús del Biobanc entre els investigadors

Un cop autoritzat el Biobanc i amb previsió de posar-lo en marxa aquest mes de març, des de l’IRIS-CC hem creat un manual d’ús que ja s’ha distribuït entre els investigadors i que de segur serà una eina potenciadora de la competitivitat de les seves línies de recerca.

Aquest manual estableix els conceptes i procediments per a la gestió correcta de les mostres biològiques d’origen humà, segons la tipologia de les col·leccions preexistents, i de les col·leccions pròpies que creï el Biobanc.

S’hi pot trobar què cal fer per a l’obtenció, conservació, transport, registre i emmagatzematge de les mostres biològiques en fresc, així com de les mostres parafinades. Per accedir-hi, cal entrar a l’apartat Investigació de la nostra pàgina web, subapartat Documents d’interès.