L’IRIS-CC inicia els tràmits del certificat HRS4R

L’IRIS-CC inicia els tràmits per a la obtenció del certificat d’excel·lència en recursos humans Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), signant la subscripció de la Carta de l’Investigador i Codi de Conducta de les Entitats Contractants.

Aquest certificat és un reconeixement al compromís de les institucions en el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans per al personal investigador a través de la implementació de la Carta de l’Investigador i Codi de Conducta en les seves polítiques i pràctiques. D’aquesta manera els centres són més atractius per al personal investigador que busca on poder desenvolupar els seus projectes de recerca.

El procés d’obtenció del certificat HRS4R és un procés que s’inicia amb la presentació de l’endorsement letter (carta d’acceptació i compromís de compliment de la carta de l’investigador i del codi de conducta), una anàlisi de les deficiències (Gap Analysis), la llista de verificació del procediment de contractació oberta, transparent i basada en mèrits (OTM-R Checklist) i el disseny del pla d’acció inicial (Action Plan), en el termini de 12 mesos. Un cop presentat, s’inicia una fase de fins a 5 anys per a la implementació i revisió del pla d’acció.

El pla d’acció comporta la implicació de tot el personal de la institució, amb l’objectiu d’oferir un entorn de treball favorable, estimulant i que encoratgi la igualtat d’oportunitats, la integritat ètica i el benestar del personal investigador.

Podeu trobar més informació a la pàgina web següent: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.