Resolució de l’Ajut Consultori Bayés per a la realització de tesi doctoral

La Fundació IRIS-CC i Consultori Bayés han concedit l’Ajut Consultori Bayés 2022 a Anna Escalé, que consisteix en la dotació econòmica de 5.000 euros per a la realització de la tesi doctoral. El projecte premiat porta per títol “Ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport diagnòstic de lesions cutànies a l’atenció primària a Catalunya”, i és dirigit per Josep Vidal.

El jurat ha atorgat dos accèssits excepcionals de 500 euros cadascun: el primer per a Laia Cases amb el projecte “Descripció de l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit residencial de Catalunya a través de la anàlisi de dades massives”, dirigit per Jordi Amblàs, i el segon per a Dolors García amb el projecte “3D/3D+ eina per el repte de la complexitat clínica en els serveis d’urgències. Aproximació multidimensional del pacient d’edat avançada a urgències”, dirigit per Joan Espaulella i Anna Arnau.

L’acte d’entrega de l’ajut es va realitzar el dia 30 de setembre durant la jornada de Sant Cosme i Sant Damià a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic. L’encarregat de realitzar l’entrega de l’ajut i els dos accèssits va ser el President del Patronat de la Fundació IRIS-CC, el rector de la UVic-UCC, Sr. Josep Eladi Baños.

Creat l’any 2000, l’objectiu de l’Ajut Consultori Bayés és promoure la carrera investigadora dels professionals de les comarques d’Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Bages i el Berguedà en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut en el marc d’un programa de doctorat de la UVic-UCC. En aquesta edició, la convocatòria va rebre setze candidatures.

Resum dels projectes premiats

Projecte premiat: “Ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport diagnòstic de lesions cutànies a l’atenció primària a Catalunya”, d’Anna Escalé. Aquest projecte proposa realitzar una validació prospectiva d’un model d’aprenentatge automàtic (AA) mitjançant l’anàlisi d’imatges aplicat a malalties dermatològiques, comparant la seva capacitat diagnòstica amb la dels metges de família i dermatòlegs. L’objectiu del projecte és reduir el nombre de derivacions innecessàries a dermatologia i permetre així que l’Atenció Primària sigui més eficient.

Primer accèssit: “Descripció de l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit residencial de Catalunya a través de la anàlisi de dades massives”, de Laia Cases. Aquest projecte estudia els factors que han influït en l’excés de mortalitat en les residències per a gent gran, discapacitat i salut mental de Catalunya, així com establir un sistema de classificació dels centres en base a dades estructurals per tal de revalorar el model de residències de Catalunya i elaborar propostes de millora.

Segon accèssit: “3D/3D+ eina per el repte de la complexitat clínica en els serveis d’urgències. Aproximació multidimensional del pacient d’edat avançada a urgències”, de Dolors García. Aquest projecte té com a objectiu avaluar la 3D/3D+ com a eina de valoració multidimensional/geriàtrica ràpida per a pacients de 75 anys o més utilitzada en el SUH d’Althaia. Aquesta eina de creació pròpia està adaptada a la dinàmica de l’atenció urgent, amb l’objectiu de detectar i categoritzar de manera precoç la fragilitat, identificar la repercussió del procés agut en les dimensions funcionals, cognitiva i social, així com l’adequació del recurs assistencial a l’alta del SUH.